เกร็ดความรู้


  • สิ่งทิ่ต้องพิจารณา การเลือก หลอดไฟLED T8 คุณภาพสูง มีดังรายการต่อไปนี้ 1.เลือก หลอดไฟLED T8 ที่ใช้ระบุจำนวนวัตต์ สูงสุด ไม่เกิน 23วัตต์ สามารถ save50% หลอด 36วัตต์+บัลลาตส์ขดลว...

  • หลักสำคัญของโคมไฮเบย์led,โคมไฟโรงงานled ใน.ปัจจุบันนี้ มีการใช้งานกันทั่วไป ผู้จำหน่ายหลายราย พอเห็นว่า โคมไฮเบย์ ก็เสนอโคมไฟไฮเบย์led เทียบ เข้าไปให้ลูกค้า ไปติดตามโรงงาน อุตสาหกร...

  • การใช้ราคาพิจราณา หลอด LED กับหลอด ฟลูออเรสเซนต์ FL. การใช้ราคา พิจารณา 1. บัลลาตส์ขดลวด 36วัตต์ ราคา ตัวละ 150บาท + หลอดฟลูออเรสเซนต์ FL. ราคา 45 บาท + สตาร์ทเตอร์ ราคา 10 บาท ร...
Visitors: 52,843