โคมไฟส่องเครื่องจักร LED " VERTEX "  

LED Machine Work Light

โคมไฟคุณภาพสูงที่ประหยัดพลังงาน จะช่วยประหยัดไฟฟ้าและหลอดไฟ

ปกติจากอายุ  2000ชั่วโมง มาเป็น 15000 ชั่วโมง

นั่นคือ โคมไฟส่องเครื่องจักร LED  " VERTEX "  แสงสีขาว Daylight  

1.หลอดไฟ LED แสง Daylight ขนาด 4.5W  

2.มีอายุการใช้งานยาวนาน  15000 ชั่วโมง

3.ประหยัดพลังงานมากกว่า 90 %

4.ใช้กับไฟฟ้า 220Vac 

 

 

Visitors: 52,843