การเลือก หลอดไฟ LED T8

สิ่งทิ่ต้องพิจารณา การเลือก  หลอดไฟLED T8  คุณภาพสูง มีดังรายการต่อไปนี้ 

  1.เลือก หลอดไฟLED T8 ที่ใช้ระบุจำนวนวัตต์ สูงสุด ไม่เกิน 23วัตต์ สามารถ save 50% 

         หลอด 36วัตต์+บัลลาตส์ขดลวด เท่ากับ 36วัตต์+10วัตต์ รวม 46 วัตต์

   2.เลือก หลอดไฟLED T8 ที่ให้ ค่าลูเมน และค่า Lux สูงกว่า ดูจากค่า cd/klm 

             เช่น 2200 ลูเมน 18วัตต์  ได้ 2.2klm  ถ้าระบุ 260cd/klm เท่ากับ 572 cd

            ณ.ห้องมืดสนิท  ที่ระยะ 3 เมตร จะได้ 572/9 =63.5 lux

    3.เลือก หลอดไฟLED T8 ที่มีระบบการระบายความร้อนที่ดี  ทนทานกว่า 

              ดูจากหลอดไฟLED T8 ในอดีต ปี 2550  มี Sink อลูมิเนียม ระบายความร้อน ขนาดครึ่งของหลอด

           อีกครึ่งเป็นฝาครอบ PC ราคาสูงเพราะระบายความร้อนได้ดี  

    4.เลือก หลอดไฟLED T8  ที่ใช้  Driver Isolate Driver  คุณภาพสูง   

           มีระบบการกรองคลื่นฮาโมนิกซ์ ทำให้มีค่าฮาโมนิกซ์ต่ำ ไม่เกิน 10%

           Surge Protection ป้องกัน หลอดไฟ LED

           ป้องกันการถูกรบกวนคลื่นฮาโมนิกซ์จากภายนอก

    5.เลือก หลอดไฟLED T8  ที่มีประกันสินค้าขั้นต่ำ 3 ปี

           เมื่อคุณภาพสินค้าได้ผุู้ประกอบการจะไม่เปลี่ยนรูปแบบสินค้า รูปแบบสินค้าจะนิ่ง

           จะไปเพิ่มเรื่องแสงสว่างแต่รูปแบบคงเดิม ปรับเฉพาะคุณภาพแสงสว่าง

 สิ่งที่กล่าวมา 5 ข้อ             เป็นข้อพิจารณาสามารถดูด้วยตาและว้ดด้วยเครื่องวัด แต่ว่าความทนทานต้องใช้งานถึงจะรู้

 จากประสบการณ์ที่ผ่านมาและกลุ่มลูกค้าที่ใช้งานจริง            ส่วนใหญ่กลุ่มลูกค้าโรงงานญี่ปุ่น ในประเทศไทยเลือกใช้

แต่ประสบการณ์บอกให้เราทราบว่า หลอดไฟLEDที่เป็นPCและแก้วล้วน ไม่ทนจากระบบระบายความร้อนไม่ดี เป็นสาเหตุ

ให้หลอดกรอบและแตกได้เนื่องจากความร้อนสะสมภายในหลอดที่แตกต่างกัน           โดยหลังหลอดจะร้อนมากกว่าด้าน

หน้าหลอด    ทำให้วัสดุชิ้นเดียวกันขยายตัวไม่เท่ากันเกิดความต่างเป็นเหตุให้แตกร้าวได้  

 

      

สอบถามรายละเอียดสินค้า 

บ.กุลณัฐไลท์ติ้ง จำกัด มีความเชี่ยวชาญสูง เรื่อง T8 Led  

โทร. 081-5555-442 , 080-438-7799 , 098-009-1543 , ID LINE : knlamp

กลับสู่หน้าแรก

 

Visitors: 52,845